top of page

OUR JOURNEY

จากการเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ WeTune ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่กระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหาที่บริษัทหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญ: การเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนและความเข้าใจภายในเกี่ยวกับความยั่งยืนโดยการให้บริการเครื่องแบบด้านความยั่งยืนและแพลตฟอร์มการเรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืน

Purpose

WeTune คือ Sustainable Uniform เอเจนซี่ที่มุ่งมั่นที่จะเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกในด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทชั้นนำทั่วไทย

Forest Path

Vision

พื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาภาพลักษณ์และมอบความรู้เกี่ยวกับ Sustainability และ Circular Economy ให้กับบริษัททั่วโลก

OUR MISSION

Redefining the Way 

Society Develop 

1. Developmental Hub: สร้างตัวเราให้เป็นศูนย์กลางชั้นนำสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อรองรับธุรกิจทั่วโลก

 

2. เครือข่ายความร่วมมือและนวัตกรรม: ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือที่ส่งเสริมนวัตกรรมและแบ่งปันการเรียนรู้ระหว่างธุรกิจเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน

 

3. ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน: อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไปสู่แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนระหว่างบริษัททุกขนาด โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความอยู่รอดทางเศรษฐกิจในระยะยาว

Green Buildings

Theethat Theerakulwanich

CEO

Black White Minimalist Circle Monogram Wedding Logo (2).png

Features

01.

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

02.

บริการหลายภาษา

03.

บริการแบบครบวงจร

04.

ปรับแต่งได้ 100%

05.

24/7 Support

bottom of page