top of page

WE MAKE
BIG IDEAS HAPPEN

Join Us for the Ride

Sustainable Uniform Commitment

Our Commitment

01

Commitment to Sustainable Practices

เราทุ่มเทในการบูรณาการณ์ความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงานทุกด้านของเรา ตั้งแต่การจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการนำกระบวนการประหยัดพลังงานมาใช้ ความมุ่งมั่นของเราคือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมแฟชั่น

02

Educational Responsibility

เราเชื่อในพลังแห่งความรู้ เราแต่ละคนมุ่งมั่นที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในด้านความยั่งยืนและแบ่งปันความรู้นี้ภายในและภายนอกหน่วยงานของเรา เรามุ่งมั่นที่จะไม่ใช่แค่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังเป็นนักการศึกษาในรูปแบบที่ยั่งยืนอีกด้วย

03

Collaboration for Innovation

เราเข้าใจดีว่าความก้าวหน้าคือความพยายามของทีม หน่วยงานของเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการทำงานร่วมกันและนวัตกรรม เราสนับสนุนให้มีการเจรจาอย่างเปิดกว้างและการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ ที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบเดียวกันได้

04

Advancing Sustainable Solutions

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้วยการเป็นตัวอย่าง ด้วยการออกแบบและผลิตเครื่องแบบที่ยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้บริษัทอื่น ๆ นำแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ เป้าหมายของเราคือการทำให้ความยั่งยืนไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจ

Sustainability

Integrity

Excellence

Respect

Core Value

bottom of page